STS-TIMING.PL - Rejestracja
32 Międzynarodowy Przełajowy Bieg Grzymalitów - Biegi dla Szkół
Chodzież - 2015-05-16

DANE OSOBOWE:
imię
 
 
nazwisko
 
 
płeć
 
 
data urodzenia
 
  RR
DANE KONTAKTOWE:
miasto
 
 
DANE DO ZAWODÓW:
Szkoła (obowiązuje taka sama pisownia)
 
 
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych
osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące
do celów organizacyjnych.