STS-TIMING.PL - REJESTRACJA Inauguracja Sezonu Turystycznego wraz z otwarciem Wiślanej Trasy Rowerowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Bydgoszcz / Grudziądz / Toruń / Włocławek - 2014-05-10 

Zanim się zgłosisz do imprezy, przeczytaj regulamin
(pobierz: zał. nr 2, zał. nr 3)

DANE OSOBOWE:
imię
 
 
nazwisko
 
 
płeć
 
 
data urodzenia
 
  DD MM RR
DANE KONTAKTOWE:
miasto
 
 
kod pocztowy
 
 
adres e-mail
 
 
numer telefonu
 
 
Miejscowość, w której wezmę udział w rajdzie oraz pikniku
 
 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych.

2. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest posiadanie podczas odbioru pakietu startowego pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz można pobrać TUTAJ.