STS-TIMING.PL - Rejestracja
XI Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego
Kościan - 2015-11-08

Zanim się zgłosisz do imprezy, przeczytaj regulamin

DANE OSOBOWE:
imię
 
 
nazwisko
 
 
kraj
 
 
płeć
 
 
data urodzenia
 
  DD MM RR
DANE KONTAKTOWE:
ulica
 
 
numer domu/mieszkania
 
 
miasto
 
 
kod pocztowy
 
 
adres e-mail
 
 
numer telefonu
 
 
DANE DO ZAWODÓW:
klub
 
 
Typ zawodów
 
 
Klasyfikacja Pracowników Ochrony Zdrowia
 
 
Klasyfikacja Powiatowa
 
 
Kategoria "Klasyfikacja Gminna"
 
 
Rozmiar Koszulki
 
 
Prawidłowe zgłoszenie (dające pewność startu) obejmuje rejestrację i wniesienie opłaty startowej w terminie przewidzianym w regulaminie
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych
osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące
do celów organizacyjnych.