STS-TIMING.PL - REJESTRACJA III Bieg Move Improve - Ruch Usprawnia - Lublin - 2015-09-18 

STS-TIMING.PL - Rejestracja
III Bieg Move Improve - Ruch Usprawnia
Lublin - 2015-09-18

DANE OSOBOWE:
imię
 
 
nazwisko
 
 
płeć
 
 
Organizacja / Klub
 
 
DANE KONTAKTOWE:
adres e-mail
 
 
DANE DO ZAWODÓW:
Typ zawodów
 
 
Typ uczestnicwa
 
 
Wybieram koszulkę z imieniem na plecach (decyzja do 31.08.2015 r.)
 
 
Rozmiar Koszulki
 
 
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych.